Μη Κερδοσκοπικές Δραστηριότητες

Κανενας δεν έγινε ποτέ φτωχός δίνοντας, άννα φρανκ